Magniblu Race – Tracking regate

O UREĐAJU*

Magniblu Race tracking uređaj za praćenje regate je osmišljen samo za korištenje na regatama. Ima vlastito napajanje i neovisan je o brodskom napajanju.

*uređaj je u potpunosti naš proizvod, razvijen i proizveden u Hrvatskoj

Početak korištenja u nekoliko jednostavnih koraka

UGRADNJA

Ugradite uređaj fiksno na brodu

NAPAJANJE

Uređaj ima vlastito napajanje

UKLJUČENJE

Upalite uređaj skidanjem konektora

PREGLED

Spremni ste za početak korištenja

FUNKCIJE UREĐAJA

GPS pozicija

Trenutačna pozicija broda GPS pozicija se prati uz pomoć GPS modula koji omogućuje točnost od 5 m.

Brzina

Trenutna brzina broda koja se računa pomoću GPS modula.

Kurs

Trenutačni kurs broda dok se brod kreće. Kurs se računa pomoću GPS modula.

Nagib roda

Uz pomoć ugrađenog akcelerometra Magniblu mjeri nagib broda. Možete vidjeti dali brod jedri sa lijevim ili desnim uzdama.

GRAFIČKI PRIKAZ REGATE

FUNKCIJE PRIKAZA REGATE

Stanje na karti

Prikaz svih brodova na karti

Rota broda

Pregled rote svih brodova u realnom vremenu

Poredak brodova

U svakom trenutku se računaju pozicije svih brodova s obzirom na korigirano vrijeme i prikazuje u tablici.

Vrijeme prolaza

Pregled točnog vremena prolaza za svaki pojedini brod

Nakon svake regate generiramo statistiku za svaki pojedini brod i snimku regate 

Pogledajte dosadašnje regate

ZATRAŽITE PONUDU

Zainteresirani ste za praćenje regate tracking uređajima? Zatražite ponudu popunjavanjem slijedeće forme i mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

Obavezna polja: Ime i prezime, E-mail, Broj plovila u regati

Napomena: ukoliko imate neko pitanje, popunite i to polje.