Nakon svake regate generiramo statistiku za svaki pojedini brod i snimku regate koju u svakom trenutku možete pregledati.